Solucan Gübresİ

Düzenli bir şekilde kullanıldığında toprağın yapısını iyileştirir, toprağın su tutma kapasitesini arttırır, bitkinin köklerinin çok iyi bir şekilde gelişmesini sağlar ve buna bağlı olarak iyi bir kök sistemi olan bitkinin beslenmesi iyi olur,oldukça dirençli ve bağışıklık sistemi güçlü bir bitki elde edilmiş olur. Buna bağlı olarak hastalıklara daha dirençli bitkiler yetiştirilir.

Bitkilerde verim ve kalite artar. Toprakta var olan fakat bitki tarafından alınamayan elementleri de alınabilir hale getirir. Solucan gübresinin içeriğindeki yararlı mikroorganizmalar sayesinde ayrıca topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerini de artırmaktadır.

Solucan gübresinin diğer önemli gözlemlenen özellikleri de bitki verimini arttırırken sızma yoluyla besin kaybının azalmaması, bitkinin besin alımı arasındaki uyumun eş zamanlı olmasıdır.

Solucan gübresi toprağı ıslah eden çok önemli bir üründür. Organik madde miktarı yüksek iyi bir toprakta yetişen bir bitki insan sağlığı açısında önemlidir. Solucan gübresi ile üretilen ürünlerin tat, aroma ve lezzeti eski günlerde yedimiz meyve sebzeler gibi olur. En önemli diğer bir özellikte üretilen ürünün raf ömrünü uzatmasıdır. Solucan gübresi kullanılan ürün kullanılmayan ürüne göre raf ömrü üç dört gün fazla olur. Çok önemli diğer bir faydası ise on beş güne kadar erkencilik sağlamasıdır. Solucan gübresinde bulunan solucanların salgılamış olduğu solöm sıvısının da bitkide oluşabilecek hastalıkları baskılama özelliği olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir.

Kentsel atıkların kullanıldığı bir solucan gübresi üretiminde elde edilen solucan gübresi ile yapılan çalışmada toprak ph değerinin düştüğü ve ayrıca mısır bitkisine uygulandığında ağırlığının artmasıyla doğru orantılı olarak verim artışı sağlandığı gözlemlenmiştir.VERMİKOMPOST’UN FAYDALARI

Kırmızı solucan gübresi yüksek oranda humus içerir. Humus toprakta öbekler oluşturur ve hava kanallarının oluşmasına ve toprağın su tutma kapasitesinin artmasına yardım eder. Toprakta bulunan solucanlar sertleşmiş toprağı ayırır ve suyun sızmasını %50 arttırırlar. Hümik asit bitkilerin topraktaki kalsiyum, demir, potasyum, kükürt ve forfor gibi mineralleri almaları için yardımcı olur. Bu mineraller hümik asit içinde bitkinin alabileceği formda dururlar. Hümik asit in bitki için önemi şöyledir

 • Bitkinin topraktan besinleri almasını sağlar
 • Minerallerin bitkinin alabileceği ve organik madde üretebileceği forma dönüştürür
 • Kök büyümesini uyarır ve Bitkinin farklı çevresel stres lere karşı direncini arttırır
 • Humus Zararlı bitki patojenlerini, mantarları, nematodları ve bakterilerin oluşmasını engeller. Vermikompost toprakta oluşan kök çürümesi gibi hastalıklarla savaşır
 • Vermikompostun yapısında bulunan Humus aynı zamanda suyun topraktaki sızma kapasitesini, su tutma kapasitesini arttırarak bitkinin topraktaki suyu daha verimli kullanmasını sağlar. Yapılan araştırmalarda vermikompostun içindeki azot miktarının aerobik kompost lara göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Toprağın tuzluluk oranını düzenlediği ve Therehastalık yapıcı faktörleri baskıladığı yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Solucan gübresi uygulanmış toprakta kök hastalıklarının domatez de %82 den %18'e, Biber de %98 den %26 ya düştüğü görülmüştür [1].
 • Solucan gübresinin içindeki bakteri, enzim, bitki için gerekli elementler solucanın tükettiği mamanın içindekinden , solucanın sindirim sistemindekilerden ve aynı zamanda topraktaki miktarlarından çok daha fazladır. Bu oran topraktan 10-12 kat daha fazladır [2]
 • Solucanların sayesinde vermikompost ta azot bağlayıcı bakteriler, fosfat çözen bakteriler, mikorizal mantarlar çokça bulunmaktadır [3]
 • Solucan gübresi içindeki bitki besin elementleri yavaşça salınır. Bunun sebebi gübrenin solucanın mukuslu iç sıvısı tarafından sarılmış olmasıdır böylece hızlıca çözünmeyen elemntler su ile yıkanıp ortamdan uzaklaşmazlar ve daha uzun süre ortamda kalarak bitkiye maksimum fayda sağlarlar. Kompost mükemmel bir toprak yapısına sahiptir. Granüller arası boşluklar, hava ve su tutma kapasitesi yüksektir. Kompost ağırlığının 2-3 katı su tutma kapasitesine sahiptir. Ürün kokusuz ve %100 geri dönüşüm materyalinden oluşmuştur. Bitki köklerini aşırı sıcaktan ve soğuktan korur, erozyonu azaltır, zararlı otların oluşmasını önler
 • Solucan sindirim sistemi bir kompost ünitesi gibi çalışır. Sindirim sisteminin Nem oranı, pH, mikrobial popülasyonu birlikte çalışarak mükemmel bir ürün ortaya çıkartırlar. Solucanlar her gün çokça toprak yutarken aynı zamanda mikropları, bitki parçalarını ve hayvan atıklarını da vücutlarına alırlar. Taşlıklarında bu maddeleri parçalar bağırsaklarında kimyasal sindirime uğratırlar. sindirilen maddelerin sadece %5-10 kadarı dolaşım sistemlerine ile emilir geri kalanlar mukus ile çevrelenmiş granüller olarak dışarı atılırlar. Bu dışkı Azot, potasyum ve fosforca , mikro element ve yararlı bakterilerce zengindir[ 4]
 • Vermikompost aynı zamanda besin değeri yüksek bir üründür. Azot, Fosfat,Potasyum, Kalsiyum, Sodyum, Magnezyum, Demir, Çinko, Manganez, Bakır, Boron ve Alüminyum içerir. Solucan gübresi toprağa göre 5 ila 11 kat daha fazla azot, fosfor ve potasyum içerir. Solucanın bağırsak sistemindeki salgılar mikroelementlerin bitki kökleri tarafından daha rahat alınmasını sağlar. Ticari ürün üreten çiftçimiz vermikompost kullanarak topraklarımızda eksik olan ana elementleri toprağa kazandırmış olurlar.
Solucan gübresi uygulaması sayesinde Japonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde mısır verimini %30-50; patates verimini %50-80; biber, domates ve salatalık verimini %20-30; şeftali ve üzüm verimini %80-100; çilek verimini %30-35 oranında arttırdığı bildirilmiştir.

 

environment

 • Bitki büyümesini düzenler; Solucan gübresinin tohum çimlenmesi, fide gelişimi ve büyümesi, bitki verimliliğinin artmasında etkili olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Ayrıca bazı çalışmalarda vermikompostun içinde bitki büyüme hormonları oksin, sitokinin ve çiçeklenme hormonu giberellin varlığı kanıtlanmıştır [ 4,5,6]. Çiçeklenmenin artması meyve üretimini de pozitif etkilemektedir.
 • Bitki direncini arttırır; Vermikompost ta yer alan antibiyotik ve actinomycetes sayesinde zararlı ve hastalıklara karşı %75 direnç artışı gözlemlenmektedir. [ 3]
 • Zaralı organizmaların saldırısını azaltır: Dış iskelete sahip eklembacaklıların üzerindeki kitin i parçalayan kitinaz enzimi sayesinde bitkileri kırmızı örümcek, bitki biti, mite gibi zararlılara karşı korur.
 • Bitki hastalıklarını baskılar; Yapılan araştırmalarda toprak kaynaklı mantat bitki hastalıklarını baskıladığı görülmüştür. Domatez, biber, çilek ve üzümde yapılan çalışmalarda parazitik nematodları baskıladığı görülmüştür. Eğer vermikompost kullanım öncesi steril edilirse bu etkilerin yok olduğu gözlemlenmişti. [ 7,8,9].

 

environment

Kaynakça
  1. Ayres, M. (2007) Suppression of soilborn plant disease using compost. 3rd National Compost Research and Development Forum Organized by COMPOST Australia, Murdoch University, Perth. [Citation Time(s):1]
  2. Edwards, C.A. (1995) Historical overview of vermicomposting. Biocycle, 36, 56-58. [Citation Time(s):1]
  3.Suhane, R.K. (2007) Vermicompost. Rajendra Agriculture University, Pusa, 88. [Citation Time(s):2]
  4. Scheu, S. (1987) Microbial activity and nutrient dynamics in earthworms casts. Journal of Biological Fertility Soils, 5, 230-234. [Citation Time(s):1
  5. Tomati, U., Grappelli, A. and Galli, E. (1987) The presence of growth regulators in earthworm worked wastes. Proceeding of International Symposium on “Earthworms”, Bologna-Carpi, 31 March-4 April 1985, 423-436.
  6. Tomati, V., Grappelli, A. and Galli, E. (1995) The Hormone like Effect of Earthworm Casts on Plant Growth. Biology and Fertility of Soils, 5, 288-294.
  7. Szczech, M. (1999) Supressiveness of vermicompost against Fusarium wilt of tomato. Journal of Phytopathology, 147, 155-161. [Citation Time(s):2]
  8. Szczech, M., Smolinska, U. (2001) Comparison of suppressiveness of vermicompost produced from animal manures and sewage sludge against Phytophthora nicotianae Breda de Haar var. nicotianae. Journal of Phytopathology
  9. Edwards, C.A., Arancon, N.Q. and Greytak, S. (2006) Effects of vermicompost teas on plant growth and disease. BioCycle, 47, 28-31.
  11.Dominguez, J.; Edwards, C.A.; Subler, S. (Apr 1997) A comparison of vermicomposting and composting. BioCycle. {Emmaus, PA : JG Press, c1981-}38, no. 4: p. 57-59.
  Frederickson, J.; Butt, K.R.; Morris, R.M., and others. (Mar/Apr 1997) Combining vermiculture with traditional green waste composting systems. Soil biology & biochemistry. {Exeter : Elsevier Science Ltd.}29, no. 3/4: p. 725-730.